οι εγκαταστασεις μας

Η Τσιριντάνης ο.ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, που κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την παραγωγή ελαιολάδου στον Αγιο σύλα Ηρακλείου. Στο οικόπεδο – συνολικής εκτάσεως τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων – στεγάζονται:

  1. Ελαιοτριβείομε δύο γραμμές παραγωγής ελαιόλαδου δυναμικότητας 2.000 καρπών/h
    B. Τυποποίηση ελαιόλαδου
    Γ. Αποθήκη υλικών συσκευασίας
    Δ. Αποθήκη δεξαμενών ελαιόλαδου.